AHTO

Navn: Nano

Regnr: NO59642/17

Født: 20.11.2017

Far: Ukko av Vintervidda                                Reg nr: NO47196/12

Mor: Mymmeli av Vintervidda                     Reg nr: NO48297/14

HD: B             Index: 105

AD: 0

PRA: B

Pompes: FRI

DM: B

Øyelyst: FRI

Nano bor hos sin forvertfamilie i Elverum.